Bewust worden

Als medewerkers zich meer bewust worden van hun eigen lichaamstaalgebruik en dat van anderen draagt dit bij tot verbetering van de communicatie op velerlei gebied.